Sponsorizarea tipăririi (în octombrie 2018) a unui tiraj suplimentar al volumului Școala românească de micro- și nanoelectronică (coordonator Dan Dascălu), Editura Academiei Române, 2018

ASTEGI a organizat la data de 8 aprilie 2019, în cooperare cu ECSEL JU, Academia Română, Ministerul Cercetării și Inovării, INCD Microtehnologie (IMT București) și ARIES, un eveniment de informare în pregătirea desfășurării la București (Palatul Parlamentului,17-18 iunie 2019) a celui de al 3-lea simpozion ECSEL – JU, http://ecseljusymposium2019.eu/.

Toogle Left