ASTEGI a organizat la data de 8 aprilie 2019, în cooperare cu ECSEL JU, Academia Română, Ministerul Cercetării și Inovării, INCD Microtehnologie (IMT București) și ARIES, un eveniment de informare în pregătirea desfășurării la București (Palatul Parlamentului,17-18 iunie 2019) a celui de al 3-lea simpozion ECSEL – JU, http://ecseljusymposium2019.eu/.

Importanța acestui simpozion și corelarea cu activitățile de cercetare și inovare din România au fost scoase în evidență în anunțul pe care îl regăsiți la adresa https://astegi.ro/informatii/36-info-day-ecsel-ju-2019.html. Acum puteți vizualiza Comunicările prezentate la această manifestare de informare (lb. engleză) care a avut loc la data de 8 aprilie 2019, în Aula Bibliotecii Academiei Române. Menționăm faptul important că aici veți găsi și o informare legată de organizarea de către IMT București  a unui alt eveniment european, EuroNanoForum (Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2019), a se vedea www.euronanoforum2019.eu.

IMPORTANT. Cei interesați să fie informați regulat privind evenimentele de mai sus și alte activitatăți similare din țară și din străinătate, se pot abona, fără obligații, la buletinul electronic ASTEGI, introducându-și adresa de e-mail în rubrica SUBSCRIBE de pe pagina https://astegi.ro/e-news.html. Buletinul, difuzat bilunar, este redactat în colaborare cu Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor a Academiei Române, cu pagina de web http://www.link2nano.ro/acad/.

Toogle Left