Acest buletin electronic este editat de ASTEGI in cooperare cu Comisia de Știința și Tehnologia Microsistemelor (STMS) a Academiei Române, a se vedea http://www.link2nano.ro/acad/. ASTEGI este un ONG care are drept scop promovarea în România a educaţiei, cercetării şi inovării în domeniul tehnologiilor generice şi industriale, de importanţă strategică pentru competitivitatea europeană. Buletinul conține informații despre activitati din tara si din strainatate care au legatura cu promovarea, dezvoltarea si utilizarea tehnologiilor de mai sus.

Eventuale contribuții la conținutul acestui buletin electronic pot fi transmise prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Cei care doresc să primească Buletinul își pot trece adresa de e-mail în rubrica „Abonare newsletter" din partea dreaptă a paginii, fără nici un fel de obligație. După transmiterea formularului prin apăsarea butonului „Abonare”, se va afișa mesajul „Un e-mail v-a fost trimis pentru confirmarea abonării dvs.”, apoi veți primi un link de confirmare prin e-mail. Abonarea este finalizată numai după ce accesați link-ul respectiv. Dacă nu primiți mesajul în Inbox, vă rugăm să verificați în Spam/Bulk.

Dezabonarea se poate face oricând folosind link-ul de la finalul fiecărui buletin transmis.

1.    Manifest pentru adaptarea la era digitală. La data de 16 octombrie 2019, Academia Română a lansat acest manifest, document accesibil integral la adresa https://acad.ro/mediaAR/com2019/c1016-ManifestEraDigitala.htm. Documentul a fost elaborat după întâlniri succesive ale unui grup de reflecție privind impactul evoluției TIC (tehnologia Informației și a Comunicațiilor) și IA (Inteligența Artificială) asupra omului şi societăţii. Acest grup de reflecție a fost înființat la inițiativa acad. Ioan Dumitrache, și este alcătuit din membri ai Academiei Române, specialiști în știința și tehnologia informației, tehnologia microsistemelor, inteligența artificială, economie, sociologie, filosofie, medicină, învățământ, precum și experți din mediul public și privat. S-a apreciat că societatea românească nu cunoaște și nu apreciază decât în mică măsură evoluția extrem de rapidă a acestor tehnologii, oportunitățile – dar și riscurile care apar. Nu există o abordare coerentă a acestei problematici și cu atât mai puțin un plan de acțiune la nivel național. Manifestul dezvoltă problematica respectivă și propune soluții.

2.    Comisia pentru Știința și Tehnologia Micro-Sistemelor (STMS) și Manifestul. Activitățile recente ale Comisiei STMS, http://www.link2nano.ro/acad/,  au fost corelate cu abordările care se regăsesc în Manifest. Spre exemplu, în perspectiva noii revoluții industriale, Manifestul propune elaborarea și lansarea unor programe de cercetare științifică în domeniul roboticii, al inteligenței artificiale, al neuroinformaticii, nanotehnologiei și respectiv al sistemelor inteligente „cyber-fizice”. Ultimele două direcții sunt de maxim interes pentru Comisia amintită.

3.    Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică. Comisia de Știința și Tehnologie a Microsistemelor (STMS) a Academiei a organizat, cu suportul ASTEGI, o manifestare dedicată semicentenarului instituțiilor românești de cercetare în dispozitive semiconductoare, micro- și nanoelectronică. Evenimentul a avut loc la data de 19 septembrie 2019, în Aula (amfiteatrul) Bibliotecii Academiei Românei, fiind inaugurat de o alocuțiune a acad. Ioan Dumitrache, Secretar General al Academiei Române (v. și Manifestul de mai sus). Informația completă despre eveniment apare la http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/. Sunt accesibile rezumatele comunicărilor și chiar câteva dintre prezentările făcute (a se vedea de exemplu expunerea memorabilă a Dr. Andreas Wild despre evoluția nanoelectronicii).

4.    Masa rotundă dedicată strategiei domeniului de micro-nanoelectronică. În partea a doua a Simpozionului de mai sus, s-a desfășurat o masă rotundă dedicată elaborării unei strategii a domeniului, iar pentru propunerile făcute și concluziile dezbaterii, v. http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/masa_rotunda.php. De reținut propunerea de colaborare între universități/institute de cercetare prin hub-uri de inovare finanțate din programul de fonduri structurale și dedicate sistemelor cyber-fizice (a se vedea și sursele de documentare menționate în numărul anterior al buletinului ASTEGI, http://astegi.ro/e-news/48-buletin-informativ-4-2019.html).

5.    Ediția a 18-a a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN 2019, Iași, 24-25 octombrie 2019), organizat de Academia Română (cu concursul Institutului de Chimie Macomoleculară Petru Poni și suportul tehnic al ASTEGI), va etala principalele realizări  științifice ale unor colective din țară care au preocupări în domeniu. Pagina de web dedicată evenimentului conține informație suplimentară, v. http://www.link2nano.ro/acad/SNN/2019.

6.    A doua ediție a Forumului Românii în micro- și nanoelectronică se va deschide la data de 15 iunie 2020, în Aula Magna a Academiei. Dr. Mihail Roco (National Science Foundation, US), considerat părintele National Nanotechnology Initiative (2000) a acceptat să rostească prelegerea inaugurală. Această ediție a Forumului (15-17 iunie 2020) va cuprinde sesiuni științifice, dezbateri de strategie, expuneri dedicate studenților și doctoranzilor.

Vă transmitem informații apărute recent despre două evenimente care se vor desfășura foarte curând în Aula Magna a Academiei Române:
(1) Marți 15 octombrie 2019, ora 11.00, acad. Ion Tighineanu, Președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, va prezenta expunerea „Ingineria nanomaterialelor. Nanoparticule. Nanoarhitecturi complexe pentru diverse materiale”.
(2) Miercuri 16 octombrie 2019, ora 10.00, are loc sesiunea omagială „IC¡MPP, Iași - 70 de ani de activitate”.

1.    Semicentenarul cercetării românești în micro-nanoelectronică. Comisia de Știința și Tehnologie a Microsistemelor (STMS) a Academiei organizează, cu suportul ASTEGI, o manifestare dedicată semicentenarului instituțiilor românești de cercetare în dispozitive semiconductoare, micro- și nanoelectronică. Simpozionul la care ne referim va avea loc joi 19 septembrie 2019, ora 9, în Aula (amfiteatrul) Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei,125; v. și intrarea prin Bv. Dacia). Informația completă apare pe pagina http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/. În prima parte a manifestării, scurte comunicări ilustrează evoluția cercetării instituționale (în principal prin Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice și respectiv Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT București), dar și unele aspecte ale cercetării în Politehnica bucureșteană și în industrie, http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/program.php. Pagina http://www.link2nano.ro/acad/50MNE/documente.php conține trimiteri la mai multă informație privind istoria domeniului.

1.    Informații după eveniment. EuroNanoForum 2019 (București, Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2019), https://www.euronanoforum2019.eu/ a avut tematica Progresul în nanotehnologie și materiale avansate la Orizontul 2020 și dincolo de acesta.  Datorită organizatorului local, INCD Microtehnologie (IMT București, www.imt.ro), prezența României în acest eveniment internațional a fost vizibilă prin comunicări invitate, numeroase postere și workshop-ul Romanian infrastructures, care a grupat un număr de prezentări excelente, listate la adresa https://www.euronanoforum2019.eu/workshops-ro-infrastructures/.

1.    Ultimele informații legate de EuroNanoForum 2019 (București, Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2019), Pe site-ul https://www.euronanoforum2019.eu/ au apărut noi informații legate de programul Forumului, inclusiv lista invitaților (actualizată la data de 15 mai). S-a prelungit până la 20 mai 2019 termenul limită de trimitere a rezumatelor pentru expunere de postere. Vă rugăm să luați notă că plata taxei de participare trebuie făcută până la data de 31 mai 2019. Alte informații. Organizatorul local al evenimentului este INCD Microtehnologie (IMT București, www.imt.ro). Tematica evenimentului este legată de Progresul în nanotehnologie și materiale avansate la Orizontul 2020 și dincolo de acesta.  Sunt invitați specialiști din cercetare și industrie, se discută politici și strategii.

1.    În România se desfășoară EuroNanoForum 2019 (București, Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2019), https://www.euronanoforum2019.eu/. Este vorba de un eveniment organizat de Comisia Europeană la fiecare 2 ani, în țara care deține la momentul respectiv Președinția Consiliului UE. Organizatorul local al evenimentului este INCD Microtehnologie (IMT București, www.imt.ro). Tematica evenimentului este egată de Progresul în nanotehnologie și materiale avansate la Orizontul 2020 și dincolo de acesta.  Sunt invitați specialiști din cercetare și industrie, se discută politici și strategii. Se anticipează circa 1000 de participanți din Europa și nu numai. În acest moment este deschisă înregistrarea la eveniment și se pot trimite propuneri de postere până la data de 10 mai 2019.

Toogle Left