1.    Informații după eveniment. EuroNanoForum 2019 (București, Palatul Parlamentului, 12-14 iunie 2019), https://www.euronanoforum2019.eu/ a avut tematica Progresul în nanotehnologie și materiale avansate la Orizontul 2020 și dincolo de acesta.  Datorită organizatorului local, INCD Microtehnologie (IMT București, www.imt.ro), prezența României în acest eveniment internațional a fost vizibilă prin comunicări invitate, numeroase postere și workshop-ul Romanian infrastructures, care a grupat un număr de prezentări excelente, listate la adresa https://www.euronanoforum2019.eu/workshops-ro-infrastructures/.

2.   Informații după eveniment. Un alt eveniment european organizat în perioada Președinției Consiliului UE exercitate de România  fost al 3-lea Simpozion ECSEL JU (București, Palatul Parlamentului, 17-18 iunie 2019), a se vedea http://ecseljusymposium2019.eu/. Un articol despre acest simpozion va apare în numărul iulie-august al revistei Market Watch,  http://www.marketwatch.ro/. Organizarea – excelentă - a aparținut integral organizației de la Bruxelles (Electronic Components and Systems for European Leadership – Joint Undertaking), iar prezența actorilor români a fost puțin vizibilă. Importanța evenimentului și problemele cu care se confruntă în țara noastră cei interesați sau implicați au fost reflectate pe larg în emisiunile din 17 și 18 iunie ale emisiunii Știința în cuvinte potrivite (realizatori și moderatori Corina Negrea și Dan Manolache), la Radio România Cultural. Înregistrările celor două emisiuni (în transmisie directă de la simpozion) sunt disponibile la adresa https://radioromaniacultural.ro/stiinta-in-cuvinte-potrivite-in-direct-de-la-simpozionul-ecsel-joint-undertaking-2019-palatul-parlamentului-17-18-iunie-2019/.

3.    Strategia domeniului  și simpozionul din 19 septembrie 2019, la Academia Română. Cu sau fără impulsuri din partea autorităților de resort, Academia Română a continuat eforturile de conturare a unei politici legate de tehnologiile informației. Ne vom referi aici exclusiv la eforturile depuse de grupul de strategie al Comisiei de Știința și Tehnologia Microsistemelor (http://www.link2nano.ro/acad/), în tandem cu Asociația pentru Tehnologii Generice și Industriale (ASTEGI), cu consultarea reprezentanților facultăților de profil din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și a unor specialiști din companii multinaționale care activează în România. În perspectiva specializării inteligente care ar urma finanțate prin programul de fonduri structurale 2021-2027, a fost promovat conceptul de sisteme ciber-fizice (a se vedea http://www.marketwatch.ro/articol/16489/Sistemele_ciber-fizice_In_centrul_unei_furtuni_tehnologice_perfecte/) și propunerea ca acestea să fie principalul obiectiv al unor innovation hubs dezvoltate în jurul unor centre universitare din România, într-o colaborare public-privată. Aceste propuneri vor fi discutate cu ocazia Simpozionului Jubileul cercetării românești în dispozitive semiconductoare/microelectronică și perspective de evoluție a domeniului în România (Academia Română, 19 septembrie 2019). Informații despre acest eveniment vor fi difuzate în timp util.

4.    Nanotehnologia ar putea face și ea obiectul specializării inteligente în contextul menționat mai sus. Ediția a 18-a a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN 2019, Iași, 24 octombrie 2019), organizat de Academia Română (cu concursul Institutului de Chimie Macomoleculară Petru Poni și suportul tehnic al ASTEGI), va etala principalele realizări științifice ale unor colective din țară care au preocupări în domeniu. Instituțiile invitate și-au desemnat deja reprezentanții, iar programul se va afișa pe http://www.link2nano.ro/acad/SNN/ în luna septembrie 2019.

5.    Un alt eveniment la Iași (21-23 noiembrie 2019) este a 7-a ediție a IEEE EHB conference (E-Health and Bioengineering). Ne face plăcere să remarcăm încă odată activitatea multidisciplinară a IEEE, cea mai mare organizație profesională din lume. De pe site-ul conferinței www.ehbconference.ro aflăm că se mai pot trimite lucrări până la 15 septembrie a.c. Organizatorul local este Universitatea de medicină și Farmacie din Iași.

6.    Ministerul Cercetării și Inovării invită la o Consultare publică organizată de Comisia Europeană în legătură cu detalierea și implementarea programului Horizon Europe (2021-2027), v. http://www.research.gov.ro/ro/articol/5061/lansat-o-consultare-publica-privind-modul-in-care-programul-orizont-europa-ar-trebui-sa-fie-detaliat-i-implementat-prin-planul-strategic-2021-2024-ca-parte-a-procesului-de-definire-a-acestuia.

Toogle Left