1.    Impactul sistemelor ciber-fizice asupra societății și a industriei, este un eveniment-dezbatere organizat de Academia Română, Secția de Știința și Tehnologia Informației, împreună cu ASTEGI (în Aula Academiei, Calea Victoriei, 125, la data de 20 februarie 2020, între orele 10-13). Pe pagina https://acad.ro/com2020/pag_com20_0220.htm se găsesc invitația (care explică scopul manifestării), programul, dar și link-ul la pagina evenimentului, http://www.link2nano.ro/acad/D-CPS/, cu informații suplimentare (inclusiv formularul de înscriere). Sistemele ciber-fizice asigură interacțiunea directă între sistemele digitale și realitatea fizică. Ele ilustrează noua revoluție digitală și constituie un element esențial al noii revoluții industriale (Industry 4.0).  Printre aplicații se numără vehiculele cu conducere autonomă, IoT (Internet of Things) pentru monitorizarea sistemelor de utilități, irigație, controlul calității mediului, asistență medicală, dar și linii complete  de fabricație. Vorbitorii vor dezbate modul în care potențialul științific și de inovare poate fi mai bine folosit cu ajutorul unor instrumente de finanțare europeană (fonduri structurale) care facilitează colaborarea între universități sau institute (din sectorul public) și firmele private.

2.    Evenimentul de mai sus se desfășoară pe fondul unei activități intense a Ministerului Fondurilor Europene, inclusiv în legătură cu propunerea de finanțare prin fonduri structurale în exercițiul 2021-2027. Informații de interes au fost  grupate pe pagina http://www.link2nano.ro/acad/D-CPS/noutati.php

3.    Tot ca fundal al evenimentului de la punctul 1 menționăm și grupajul de informații privind Industria IT din România, care poate fi găsit la adresa  https://www.startupcafe.ro/afaceri/firme-afaceri-it-vanzari-venituri.htm

4.    IEEE Nanotechnology Council (https://ieeenano.org/) a aprobat recent formarea Nanotechnology Chapter Romania (o inițiativă plecată din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea POLITEHNICA din București). Este probabil ca lansarea oficială a activității să aibă loc odată cu cea de a doua ediție a Forumului Românii în micro- și nanoelectronică (programată pentru 15-17 iunie 2020 (eveniment care a fost anunțat anterior).

5.    The 26th World Smart Systems and Micromachine Summit 2020. A 26-a ediție anuală a Micromachine Summit (care a plecat din Japonia și desfășoară succesiv în Asia, America și Europa) ajuns în acest an în România, singura țară din  estul Europei care este membră (din 2007) a acestui club select (cu delegații pe țări și regiuni geografice). Această ediție este organizată la București de INCD Microtehnologie, în perioada 4-9 mai 2020. Tema ediției 2020 este Climate change” -  understanding the causes, monitoring the effects and define the mitigation actions. Informații suplimentare pot fi găsite la adresa https://mms2020.imt.ro/). Atenție, participarea este pe bază de invitație.

6.    University-industry interaction conference. Evenimentul are loc între 9 și 11 iunie la Budapesta, https://www.university-industry.com/, și este de mare interes în contextul problematicii de cercetare-inovare cu care se confruntă România (a se vedea mai sus punctele1-3). Taxa redusă de înregistrare expiră pe 24 februarie 2020.  

Toogle Left