1.    Consultarea privind specializarea inteligentă (perioada de finanțare 2021-2027) se încheie în ziua de 22 decembrie 2020. Specialiștii care doresc să participe sunt invitați pe pagina http://specializareinteligenta.uefiscdi.ro/Survey/Home.aspx?scode=SI, pentru a se înscrie și a căpăta acces. Pot fi evaluate până la maximum 10 domenii. Acestea sunt grupate în categorii mari, cum sunt Economia digitală, Viața sănătoasă, Tehnologii inovative etc.

2.    Unul dintre domeniile cele mai incitante (vezi mai sus) este probabil acela de Senzori, rețele de senzori inteligenți si IoT. Acest domeniu a fost excelent ilustrat de către al doilea eveniment (virtual) organizat de către IEEE Romania Nanotechnology Chapter NANO42 (a se vedea http://link2nano.ro/NANO42/), la data de 18 noiembrie 2020. Cele trei comunicări, prezentate de către reputați specialiști internaționali sunt focalizate pe nanosenzori, sisteme digitale IoT, aplicații în sănătate  (a se vedea https://link2nano.ro/NANO42/post_nano_iot.php).

3.    Tot la 18 noiembrie 2020 s-a desfășurat și ediția 2020 a Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie (SNN), organizată de către Academia Română cu concursul Comisiei Europene. Evenimentul (virtual) s-a desfășurat în limba engleză, sub titlul Promoting International Cooperation in Advanced Technologies. Și aici s-au făcut publice prezentările integrale (a se vedea http://www.link2nano.ro/acad/SNN/2020/). Ideile expuse de experții europeni privind inovarea și accelerarea progresului tehnologic în UE sunt punctul de plecare al unui articol din Market Watch (decembrie 2020), accesibil la adresa http://www.marketwatch.ro/articol/17128/UE_accelereaza_inovarea_Ce_face_Romania/. O versiune extinsă a acestui articol, care analizează politica națională în cercetare – inovare (cu numeroasele probleme legate de finanțarea cercetării, selectarea tehnologiilor avansate, infrastructură și resurse umane etc.) apare la http://www.link2nano.ro/acad/SNN/2020/UE_accelereaza_inovarea_vers._extinsa.pdf.

4.    Un eveniment de brokeraj organizat online de ECSEL (European Components and Systems, ECS) în zilele de 12 și 13 ianuarie 2021 (ECS Brokerage Event: a virtual networking event for finding potential partners for your project idea) este prezentat la htpps://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2021.html). Participarea este gratuită pentru instituțiile publice și membrii asociațiilor industriale. Până la 4 ianuarie 2021 se poate propune o prezentare. Scopul final este acela de identificare a unui consorțiu public-privat de elaborare a unei propuneri de proiect de cooperare europeană.

5.    Puteți încă audia prezentările "Graphene Industrial Forum" Online conference (GIF2021) cu taxă redusă până la data de 11 ianuarie 2021, a se vedea www.confstreaming.com/GIF2021/. Experții în afaceri și în cercetare dezbat perspectivele industriale ale grefenei (straturi monoatomice de carbon).

6.    Nanotech France 2021 (The 6th ed. of Nanotech France 2021 Int. Conference and Exhibition), este un eveniment anunțat pentru 23-25 iunie 2021, la Paris. Sunt acoperite toate domeniile nanotehnologiei. Se așteaptă lucrări (termen limită de transmitere a rezumatelor: 12 februarie 2021). Găsiți informație detaliată pe site-ul https://www.setcor.org/conferences/Nanotech-France-2021.

Toogle Left