Obiectivele specifice ale ASTEGI sunt:

•    Culegerea și diseminarea de informații legate de activitățile din domeniu și de evoluția acestuia, cu un accent deosebit pe cele legate de politica de cercetare-dezvoltare și inovare a Comisiei Europene, inclusiv prin asigurarea de suport pentru activități de diseminare și brokeraj organizate la nivel național sau regional;
•    Stabilirea de contacte și relații de colaborare bilaterale sau în rețea (networking) cu entități din țară care activează în domeniu sau sunt potențial interesate de domeniu, în scopul îndeplinirii obiectivelor asociației. Stabilirea de colaborări similare la nivel regional sau european;
•    Reprezentarea unor comunități academice sau de afaceri active la nivel național în subdomenii ale domeniului de activitate ale asociației în relațiile cu entități similare (asociații, platforme) din străinătate;
•    Cooperarea cu entități de cercetare și cu universități (în particular cu școli doctorale), în formarea de specialiști dedicați domeniului de activitate. Diseminarea de cunoștințe prin activități de documentare și instruire (training);
•    Participarea cu activități suport, ca partener, în proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare legate de domeniul de activitate, precum și participarea în proiecte de coordonare și suport (finanțare din fonduri europene) sau de tip cluster (finanțare din fonduri structurale. Asigurare de servicii (în calitate de terț) în proiecte de același tip;
•    Cooperarea cu Academia Română, dar și cu entități guvernamentale sau neguvernamentale, în elaborarea unor linii strategice legate de prioritățile României în domeniul tehnologiilor generice și industriale (TEGI).

Toogle Left